Oferta: Kolektory słoneczne

Dotacje na kolektory słoneczne 45%

News

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w Polsce ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakupie instalacji solarnej. Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Od 1 października 2013 roku zmianie ulegają zasady dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych.

Dotacja do kolektorów słonecznych obliczana wg nowych zasad, w większym stopniu promuje dobre kolektory o wysokiej efektywności pracy.

Zmiany tłumaczone są pojawieniem się kolektorów, o powierzchni apertury znacznie odbiegającej od ich całkowitej powierzchni brutto. Znaczenia w takim razie nabiera tzw. powierzchnia pracująca, a więc powierzchnia kolektora lub kolektorów, która bierze udział w pozyskaniu energii słonecznej.

Kolektory Firmy Viessmann spełniają najwyższe wymagania efektywności pracy.

Ile można zyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010- 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).

Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 250 PLN do mkw. powierzchni apertury.

Dodatkowe korzyści

Firma Viessmann udziela 5 letniej gwarancji na zabudowaną, kompletną instalację solarną sprzedawaną w ramach programu NFOŚiGW.

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

 1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
 4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
 5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia
  zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy

 

Jakie Banki biorą udział w programie?

Kredytów z dotacją na kolektory udzielają banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW na lata 2013-2015:

 

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

 

Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Dotacja do kolektorów słonecznych obliczana wg nowych zasad, w większym stopniu promuje dobre kolektory o wysokiej efektywności pracy. Rzetelne i obiektywne porównanie kolektorów można samodzielnie przeprowadzić w oparciu, np. o certyfikaty Solar KEYMARK.

Certyfikat Solar KEYMARK stanowi ważny dokument zawierający wszystkie charakterystyczne wielkości dotyczące kolektorów słonecznych. Co istotne, kolektory badane są zawsze w tych samych warunkach (dla tych samych założeń), a certyfikaty publikowane w internecie.

Strona www Solar KEYMARK: www.estif.org/solarkeymarknew

Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann.

 

ProTerm Technika Grzewcza
Tarnowskie Góry, ul. Legionów 37c
email: biuro@proterm.net.pl
tel. 500 000 041
Wypełnij formularz kontaktowy
ProTerm Technika Grzewcza
Tarnowskie Góry
ul. Legionów 37c

email: biuro@proterm.net.pl
tel.   500 000 041

:: więcej
Menu